SLIK HENGER WEBSAK, INNSYN, DRUM OG ACOS MØTE SAMMEN

Agenda for dagen:

  • Sammenhengen mellom WebSak, Innsyn, DRUM og ACOS Møte
  • DRUM-innstillinger. Hver kommune fyller ut skjema for ønskede DRUM innstillinger
  • Rutiner for DRUM-kjøring, bruk av kontrollmodulen og eventuell automatisering av rutiner
  • Vi kjører DRUM på eksisterende regler, og hver kommune kvalitetssikrer data ved å bruke kontrollmodulen
  • Hva skal vises av faner, tekster og elementer i publikumsvisningen på Innsyn? Hver kommune fyller ut skjema for ønskede innstillinger
  • Oppsummering

Dersom kommunen vil gjøre noen endringer i dagens innstillinger, kan ACOS hjelpe med dette. Pris for 1 times konfigurasjon: kr. 1450,- eks. mva.

NB! Deltagerne må ta med egen pc på kurset.

Kursholder: Birte Hjellvik Kvist