SAKSBEHANDLINGSKURS I COSDOC

Dette er et kurs som skal gi kursdeltakere god forståelse av saksbehandlerprosessen, CosDoc funksjonalitet og kunnskap til å etablere gode rutiner. For best utbytte av kurset anbefales kursdeltagere å ha grunnleggende forkunnskaper om CosDoc. 
 

Kurset vil omhandle følgende tema: 

  • Postmottak med registrering/skanning av søknad
  • Første gangs saksbehandling og revurdering av vedtak i samme sak
  • Hvordan behandle klage på vedtak
  • Saksbehandling av søknad om rullerende avlastningsopphold i institusjon
  • Rutiner for restanser, dokumenter i arbeid, ubehandlede søknader

Kursholder: Cathrine G. Krohn

 

Meld deg på

Varighet
2 dager fra kl. 09.00-15.00

Hvor
Se veibeskrivelse nederst på siden. 

Pris
kr. 6900,- eks. mva.