ARKIVFUNKSJONER I WEBSAK BASIS OG WEBSAK FOKUS

Opplæring av arkivpersonale i WebSak med fokus på journalføring og kvalitetssikring av saksbehandleres sak- og dokumentproduksjon. Egner seg godt for nyansatte i arkivet. 

Arkivkurset er beregnet for foretakets arkivarer og går over 1 dag. 

Hovedtema vil være: 

WebSak Basis

 • Presentasjon av WebSak Basis og hvordan orientere seg i bildet
 • Opprette saker og journalposter
 • Knytte til, lage og arbeide med saksdokumenter på journalposter
 • Tilgangsstyring av saker, journalposter og dokumenter
 • Avskriving
 • Gjennomgang av diverse funksjoner som å rette i feil, merknader, se i andres kurver
 • Se på arkivets kontrolloppgaver og hvordan gjøre dette fra kurver
 • Merknader og flaggmeldinger
 • Søkefunksjon

WebSak Fokus

 • Vi vil se på hvordan kontrollfunksjoner, sending av oppgaver, kryssreferanse, rette feil og merknader fungerer i Fokus
 • Hvordan man søker i Fokus
 • E-postimport fra postmottak og personlig e-postadresse

Kursholder Oslo: Elisabeth Høgseth
Kursholder Bergen: Tone Tollefsen

 

Meld deg på
Ingen planlagte datoer

Varighet
1 dag fra kl. 09.00-15.00

Hvor
Se veibeskrivelse nederst på siden. 

Passer for
Deg med grunnleggende kjennskap til Noark, kundens arkiv- og saksbehandlerrutiner og til kundens arkiv- og organisasjonsforvaltning.

Kurset forutsetter grunnleggende kunnskaper i og om WebSak Fokus.

Pris
kr. 3950,- eks. mva.